Consultation

Chương trình đào tạo bác sĩ của JW Hàn Quốc đón đoán 4 bác sĩ từ Đài Loan 04 2014

Cũng trong tháng 04.2014, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ JW tại Seoul Hàn Quốc cũng đã đón đoàn 4 bác sĩ từ Đài Loan sang tham quan, học tập trong chương trình đào tạo bác sĩ của trung tâm JW. Trước đó, 04 bác sĩ thẩm mỹ Dr.Ching-Hing Lai, Dr.Ben-Li Chan, Dr. Yi Chih Yang và Dr. Ryan F.R.Chang cũng đã được đào tạo tại trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ JW Hàn Quốc vào tháng 11.2013

Đặc biệt,  Dr. Ching-Hing Lai và Dr. Yi Chih Yang đã mua cuốn sách Asian Rhinoplasty của bác sĩ Man Koon Suh viết

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR