Consultation

Hút mỡ nọng cằm và nâng mũi

Chiếc mũi khoằm làm cho gương mặt của Kim Seulki trông dữ và già hơn so với tuổi thực của mình, bên cạnh đó phần mỡ mặt phát triển quá mức làm cho gương mặt của Kim trông không được gọn gàng và ấn tượng lắm, chính vì thế mà Kim đã tìm đến với Bệnh viện JW để chỉnh sửa mũi khoằm và hút mỡ mặt và nọng cằm bằng Accusculpt.

Trước khi Kim chỉnh sửa mũi khoằm và hút mỡ mặt cũng như mỡ nọng cằm

2 tuần sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm

3 tuần sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm

1 tháng sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm. Chiếc mũi thẳng, đầu mũi thon gọn và đường hàm đã gọn gàng hơn trước.

2 tháng sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm

3 tháng sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm. Trong Kim trẻ hẳn hơn nhiều mũi cũng như mặt đã gọn gàng hẳn ra.

Sự khác biệt rõ ràng giữa trước và sau chỉnh sửa mũi khoằm (nâng sóng, chỉnh hình đầu mũi), hút mỡ mặt và mỡ nọng cằm

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR